LiguE ANALAMANGA

Président : Franck Tiana RAKOTOMANANA

Ligue BOENY

Président : Maharavo Paolo Steve ANDRIAMAHEFA

LiguE BETSIBOKA

Président : Feno RAKOTONDRANAIVO

Ligue ALAOTRA MANGORO

Président : Dimby RANDRIANAFETRA

LiguE ATSINANANA

Président : Haja Soa RANDRIANALISON

Ligue VATOVAVY FITOVINANY

Président : Clément TSIRIMANAMBISON

LiguE ATSIMO ANDREFANA

Président : Faustinato ROGER

Ligue VAKINAKARATRA

LiguE MATSIATRA AMBONY